ЗА НАС

Кои сме ние?

МАРШАЛ КРЕДИТ ГРУП ООД е финансова институция по смисъла на чл.3 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), вписана в регистъра на Българска народна банка и извършва дейност по отпускане на потребителски и ипотечни кредити със собствени средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства.

Създадена е в началото на 2009 г. от екип с дългогодишен опит на висши мениджърски позиции във финансовата сфера. Ние сме специализирани в отпускането на краткосрочни и дългосрочни потребителски и инвестиционни заеми, както и кредити за оборотни средства за бизнеса и домакинството.

Защо да изберете нас?

Предимството на „Маршал кредит груп ” пред другите подобни по дейност финансови институции е, че ние предлагаме изключително индивидуален подход към всеки наш клиент при анализа и взeмането на решение за кредитиране. Изготвяме  гъвкави схеми на работа и бърза процедура при вземането на решения, без излишна бюрокрация и допълнителни документи при кандидатстване.

След постъпване на Заявлението за кредит и предварителната проверка за надеждност на лицето или фирмата, ние даваме отговор в рамките на 48 часа (два работни дни). Ние не обработваме формално постъпилите в офисите ни Заявления – ние се съобразяваме изцяло с клиентите ни, като се  стремим да определим оптималния вариант за техния бизнес или доход. Нашата цел е да финасираме ефективни бизнес идеи и физически лица с реални доходи. Предоговарянето на кредитите при нас става лесно и бързо, без излишни формалности. При нас няма скрити такси и необявени комисиони, процедурата е ясна и изключително прозрачна.

Управлението на дружеството се намира в София. Нашата цел е да улесним клиентите си – физически лица, както и бизнеса на корпоративните ни клиенти чрез отпускане на парични средства в изключително кратки срокове. Особено полезни сме за млади предприемачи със стартиращ бизнес в областта на хранително-вкусовата индустрия и развлекателния бизнес. Нашите експерти и консултанти анализират внимателно всеки план и предоставят безплатна консултация за оптимизиране и осъществяване на идеите.

Бъдещо развитие

МАРШАЛ КРЕДИТ ГРУП е сравнително нова финансова институция, едва от няколко години е на финансовия пазар, но това време беше достатъчно да се положат основите на една стабилна структура, да се натрупа положителен опит в сферата, в която се планира бъдещото развитие, да се създаде ясна концепция за стила, приоритетите и налагането на името на пазара. Бъдещото развитие на дружеството е свързано със създаване на клонова мрежа, като се разкрият нови офиси в престижни офисни и жилищни райони на София, както и в големите областни градове в страната, да се разширят предлаганите продукти и услуги, като се обособи и екип, който да работи предимно с клиенти, кандидатстващи за потребителски кредити.

Една от основните цели, които си поставя дружеството е създаването на специализиран кредитен продукт, предназначен за стартирането на нов бизнес, предимно за малки и средни предприятия (МСП) опериращи в сферата на хранително-вкусовата промишленост, развлекателната индустрия и услугите.