Кариери

Свободни позиции:

ЮРИСТ (за централния офис)

Изисквания към длъжността:

 • Висше образование, специалност „Право“ с придобита юридическа правоспособност;
 • Юридически английски език е желателен;
 • Отлична компютърна грамотност – Microsoft, MS Office;
 • Аналитично мислене;
 • Умения за планиране и организиране;
 • Комуникативност, умение за работа в екип;
 • Възможност за командировки в страната и чужбина;
 • Минимум 5 г. опит на подобна позиция.

Описание на естеството на работата:

 • Участие в подготовката, структурирането и преструктурирането на сделки с клиенти;
 • Разработване на правни становища по проекти на договори, свързани с финансови отношения;
 • Юридическо съдействие при провеждането на интензивни методи за управление на проблемни експозиции;
 • Администриране на процеса по събиране на вземания чрез съдии изпълнители;
 • Отговаря за изпълнението на плана за ефективността на събирането на вземания, чрез изпълнителната процедура;
 • Осъществява комуникацията между дружеството, ЧСИ и компетентните органи в случай на оспорване на вземането от
 • страна на клиента;
 • Участие в преговори с чуждестранни партньори в страната и чужбина;
 • Организира процесуално представителство и защита на интересите на Дружеството в производства пред съдилища и други държавни органи;

Ние предлагаме:

 • Заплащане съобразено с уменията и резултатите;
 • Възможност за професионално развитие;
 • Фирмен мобилен телефон;
 • Отлична работна атмосфера;
 • Много добри условия на труд.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Подробна автобиография на български или на английски език;
 • Мотивационно писмо;
 • Актуална снимка;
 • Препоръка от предишен работодател – при наличие.

При проявен интерес от Ваша страна, моля изпратете необходимите документи на следния адрес: jobs@marshallcredit.eu  Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.