Често задавани въпроси

Има ли при вас такса или глоба за предсрочно погасяване на кредита?

За разлика от болшинството финансови институции в Маршал кредит груп няма такса за предсрочно погасяване на кредита. Единственото условие е да ни уведомите десет работни дни предварително, че имате намерение да погасите частично главницата или пък цялата сума по кредита.

Какъв е минималният и максималния срок на погасяване на полученото финансиране или кредит? 

Минималния срок за получаване на кредит и неговото погасяване е един месец. Максималния срок е пет години.

Може ли полученият кредит да се погаси предсрочно и трябва ли да се плати цялата лихва до края на договора в такъв случай?

Кредитът може да бъде погасен предсрочно, като спазите изискванията на Стандартните ни условия, т.е. да ни уведомите десет дни предварително, че имате намерение да си погасите цялата сума. Лихвата, която дължите е на месечна база за последния започнал месец, през който сте разполагали със сумата по кредита. След погасяването му лихви не се дължат.

Здравейте, бих искал да попитам каква е таксата за кандидатстване?

За разлика от останалите финансови институции в Маршал кредит груп няма такса за кандидатстване, а също и за усвояване на кредита. Всички такси и комисионни са посочени в т.4 на Общите условия на Маршал кредит груп. Линк към този документ може да намерите в долната половина на тази страница.

Какво може да бъде обезпечението? 

Движимо и недвижимо имущество. Ако е недвижимо – учредява се договорна ипотека, а ако е движимо – подписва се договор за залог, който се вписва в ЦРОЗ. Имуществото може както да е Ваше, така и на трето лице, което да го заложи във Ваша полза.

Мога ли да получа заем срещу запис на заповед?

Не предлагаме заем срещу търговски полици, в т.ч. и Записи на заповед.

Как става проверката и оценяването на обезпечението?

Наш служител ще извърши оглед на място и ще Ви уведоми за документите, които трябва да представите, за да се направи проучването и оценката на обезпечението Ви. В първоначалната фаза се работи само с фотокопия на документи, оригиналите ще представите едва при подписването на ипотеката.
 

Задължително ли е имота да е завършен?

Да, имота, който ще послужи за обезпечаване на кредита задължително трябва да има разрешение за ползване (Акт 16).

Има ли при вас скрити такси, които да ме изненадат в определен момент, докато се договаряме?

В Маршал кредит груп няма скрити такси, всичко което трябва да се знае се съобщава на клиента предварително. Всички такси и комисионни са посочени в т.4 на Общите условия на Маршал кредит груп. Линк към този документ може да намерите в долната половина на тази страница.

Може ли да изтегля кредит при положение, че имам лизинг?

Накратко бихме обобщили, че институциите, предоставящи заеми не могат да ограничат правото на техни клиенти да ползват услуги на други финансиращи институции. Възможността да заемете допълнителна сума се определя изцяло от равнището на доходите, които получавате и обезпечението, което предлагате.

Изтеглих голям заем от банка за общо ползване с друго лице. Какъв договор да сключим по между ни за коректното изплащане на заема и от двете страни?

Всеки да подпише нотариално заверен запис на заповед на другото лице за частта от парите, която ползва например.

Възможно ли е да ми се промени размера на вноската преди изтичане на договора за кредит?

Вноските за обслужване и погасяване на кредита към Маршал кредит груп са предварително договорени и са фиксирани в индивидуален погасителен план, неразделна част от договора. Въпреки това, ако имате желание да направите промяна – това е възможно чрез подаване на специална молба и подписване на анекс към договора за кредит.

В каква валута може да бъде изтегления кредит?

Валутата на договора за кредит е евро, но Вие може да получите левовата равностойност на сумата за усвояване, като тя ще бъде изчислена по фиксирания курс на БНБ за еврото, т.е. 1.95583 лева за едно евро.

Как да се ориентирам в сложните термини, които използвате в работата си?

Последвайте този линк към страница със специализиран финансов речник. Термините са подредени по азбучен ред. Ако там не намерите интересуващото Ви – пишете ни и ще получите отговор по имейла.