Как работим?

Ще се изненадате колко бързо и лесно се работи с нас! Нашият професионален екип ще се погрижи за всичко. Дори в началото да нямате ясна идея как ще оптимизирате дейността си с полученото от нас финансиране – ние ще Ви помогнем да идентифицирате Вашите нужди от съответния финансов продукт или услуга.

Много често клиентите ни кандидатстват за кредит, знаейки само сумата, която им е необходима, но не си правят сметка, че в процеса на договаряне, усвояване и погасяване на кредита има доста подробности и детайли, които могат значително да намалят  дължимите вноски, а от там и цената на кредита.

Нашата цел и мисия е не само да осигурим необходимото на клиентите ни финансиране, но да консултираме бизнеса и финансовите транзакции на кредитополучателите. За нас е важен не месечния доход, който можете да докажете с документи, а реалният Ви бюджет и обезпечението, покриващо размера на заема. Целта ни е да създадем дългосрочни партньорски взаимоотношения, които да осигурят устойчив ръст на бизнеса.

Първи стъпки към съвместната дейност

1. Попълнете Заявление за кредит и го изпратете в офиса ни; то ще бъде разгледано от нашите кредитни експерти;

2. Колегите ни ще влязат във връзка с Вас – по телефон или ел. поща и ще Ви поканят на среща, за да разкажете подробно за нуждата си от финансиране, както и за предлаганите от Вас обезпечения – движимо или недвижимо имущество;

3. В случай, че получите предварително одобрение за финансиране, ще бъдете поканени да внесете таксата за проучване и оценка на предложеното обезпечение, съгласно т.4 от Общите условия на Маршал кредит груп ООД;

4. След като необходимите за Договора за кредит документи са изготвени се пристъпва към подписване на Договора за залог или Договорната ипотека в кантората на нотариуса;

5. След вписването на учредената в полза на кредитора ипотека  в Агенцията по вписванията или съответно на Договора за залог в ЦРОЗ – сумата по кредита се превежда по банковата сметка на кредитополучателя. Избора в каква валута да бъде превода е изцяло на кредитополучателя и зависи от неговите нужди;